Gróðurhúsaáhrif, loftslagsvá og vörn með votlendi

Þegar jurtir vaxa draga þær koldíoxið (CO2) úr andrúmsloftinu og binda ýmist í bol sínum, stönglum eða blöðum. Að hausti falla blöð og stönglar til jarðar: bolir og greinar, þegar tré falla. Við eðlilegar aðstæður myndar þetta nýjan kolefnisríkan jarðveg, sem í aldanna rás verður að sverði, kolum, gasi eða olíu. Raki í jarðvegi og […]

Stórt skref stigið í rafvæðingu hafna í Reykjavík

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir, Veitur, Samskip og Eimskip undirrituðu í dag viljayfirlýsingu um að taka í notkun háspennibúnað fyrir flutningaskip við Sundabakka og Vogabakka í Reykjavík. Búnaðurinn mun draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda og staðbundinni loftmengun frá starfsemi hafnarsvæða í Reykjavík. Um er að ræða fyrsta áfanga í því verkefni að tryggja raftengingar fyrir […]

Er sjávargróður svarið við loftslagsvandanum?

Á sama tíma og sjávargróður á mjög undir högg að sækja við strandlengju Bretlandseyja, þá hafa vísindamenn gert sér grein fyrir því að aldrei sem fyrr er meiri þörf fyrir þetta vistkerfi, til að draga úr hlýnun af völdum koltvísýrings og í baráttunni gegn hækkandi sjávarstöðu.  Sérfræðingar hafa komist að því að sjávargras spilar stórt […]